AUDITY
 
Auditorskou profesi vykonáváme od roku 1994, kdy byl zapsán do seznamu auditorů vedeným Komorou auditorů ČR ing. Jaromír Hampel. V roce 1997 pak byla zapsána i společnost FINCO-AUDIT, spol. s r. o.

Největší objem prací spadá do tzv. zákonného auditu, tj. auditu podnikatelských subjektů, kterým povinnost mít účetní závěrku ověřenou, vyplývá z ustanovení zákona o účetnictví. Dále provádíme i audit neziskového sektoru, ověření čerpání dotací z fondů EÚ,, či audity dílčích částí účetní závěrky (např. audit pohledávek, navýšení základního kapitálu,...)

Audity provádíme v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR.

Bližší informace Vám poskytne auditor ČR ing. Hampel.
 


 

                          Design & code made by Lillian Bann
                          počítadlo.abz.cz